top of page

AKQA ABs HVB-hem Aspviksgården är ett boende med yrkesutbildning för flickor i åldrarna 14-19 år beläget i Värmdö med närhet till den vackra svenska naturen. Vi är specialiserade på neuropsykiatriska funktionsvariationer och beteendeproblem. Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU. Vi erbjuder även konsulentstödda familjehem samt skyddat boende.

Aspviksgården är ett unikt boende med som präglas av en familjär atmosfär. Vi har en psykodynamisk och systemteoretisk grund. Vi utför en professionell vård i en hemliknande miljö där allt är skapat utifrån småskalighet, då vi tänker att möjlighet till närhet och att bygga relationer är en grundförutsättning i förändringsarbetet.

Skolgången är enligt forskning en av de absolut största skyddsfaktorerna för barn och ungdomar. Vi strävar efter att alla placerade ungdomar skall få en fungerande skolgång. Vi har därför ett väldigt tätt samarbete med grundskolan i vår närhet med regelbundna träffar med specialpedagog, då många av ungdomarna har individuellt anpassade studiegångar.

Det unika med vår behandlingsfilosofi är att alla inskrivna flickor får en möjlighet att efter slutförd grundskola gå en yrkesutbildning. Detta innebär en strukturerad vardag med planerad daglig sysselsättning i form av undervisning inom olika skönhetsgrenar som t.ex hårstylist, fransstylist, make-up artist och nagelskulptör.  Flickorna som genomgår denna del av behandlingen kommer att få diplom för genomförd kurs och möjlighet till fortsatt arbete inom branschen. 

Aspviksgården har som grund att vara en flexibel verksamhet med ett salutogent förhållningssätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som ungdomen har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ungdomens individuella behov i det dagliga livet. På Aspviksgården använder vi oss av evidensbaserade behandlingsmetoder grundade i kognitiv beteendeterapi, KBT.  Vi använder oss bl.a. av KBT, DBT, TBA, ADAD, MI, ADL, social färdighetsträning och manual baserade program som ART och RePulse. 

Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU, vi kan ta emot akuta placeringar och även hämta ungdomen på den ort där denne befinner sig.

Del av sällskapsrum på mellanplan

Del av matsal

Sovrum

bottom of page