top of page

Målgrupp och inriktning

Vår målgrupp och inriktning är flickor i åldrarna 14-19. Vi är specialister på beteendeproblem och NPF. 

Det innebär att de ungdomar som bor hos oss har behov av att förändra sina beteendemönster på olika sätt. Alla hanterar problem i vardagen olika, vissa undviker sådant som upplevs svårt och isolerar sig, andra självskadar på olika sett, andra agerar tillexempel genom att trotsa vuxnas gränssättningar eller agerar utåt. Andra förekommande beteendeproblem är skolfrånvaro, hemmasittande, stark rutinbundenhet eller svårigheter med impulskontroll. 

 • ADHD/ADD
 • Autismspektrum 
 • Asperger
 • Sociala färdighetsbrister
 • Självskadebeteende
 • Ångest/depression 
 • Socialfobi
 • skyddsbehov
 • anknytning och relationer
 • utsatthet och övergrepp
 • skolproblem
 • (BEGYNANDE missbruk/kriminalitet) 
bottom of page