top of page

Personal 

Aspviksgårdens personal

Hos oss på Aspviksgården arbetar ett dedikerat team bestående av erfarna och engagerade yrkespersoner som strävar efter att skapa en trygg, stödjande och familjär miljö för våra ungdomar.


Vi är noga med att de som arbetar på Aspviksgården har den kompetens och adekvat utbildning för att vi på bästa sätt ska kunna främja ungdomarnas välbefinnande och utveckling.

VD:

Mahsa Mohsenpour

Föreståndare:

Lisa Rasmussen

Verksamhetschef:

Niusha Mohsenpour

bottom of page